Inteligentne rozwiązania dla wysoko sfunkcjonalizowanych produktów z tworzywa sztucznego

Wspólnie tworzymy międzynarodową sieć współpracy w zakresie przemysłu, badań, rozwoju i marketingu:

Neuartige, hochfunktionalisierte Hybridbauteile

Opracowanie zasobooszczędnych komponentów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii formowania wtryskowego z zastosowaniem hybrydowych systemów materiałowych oraz podwyższenie gęstości funkcjonalnej specyficznej dla danego produktu

Specjalne technologie formowania wtryskowego

Opracowanie zasobooszczędnych technologii formowania wtryskowego do produkcji wysoko funkcjonalnych komponentów i produktów opartych na hybrydowych układach materiałowych

Samouczące się i zintegrowane sieciowo narzędzie rozwojowe

Opracowanie oprogramowania wspierającego powiązane procesy rozwojowe oraz umożliwiające obiektywne ustalanie priorytetów dotyczących technologii produktów i procesów.